Formularz PIT dla biur rachunkowych

Specjalnie dla biur rachunkowych i profesjonalistów oferujemy zaawansowane formularze PIT w Excelu także do użytku komercyjnego.

Formularze zostały przygotowane przez serwis „Formularze podatkowe w Excelu” www.pit.republika.pl

Przed uruchomieniem formularzy należy włączyć działanie makra poprzez wybranie w menu:

MS Excel 97: Narzędzia / Opcje / Ogólne / Ochrona przed wirusami makr – wyłączona
MS Excel 2000-2003: Narzędzia / Makro / Zabezpieczenia – średnie
MS Excel 2007: Opcje programu Excel / Ustawienia Centrum zaufania / Ustawienia makr / Włącz wszystkie makra
oraz: Opcje programu Excel / Ustawienia Centrum zaufania / Ustawienia formantów ActiveX / Włącz wszystkie formanty

Formularze podatkowe adresowane są do użytkowników arkusza kalkulacyjnego Excel wersje 97 – 2007.
Zapewniają pełną dokładność odwzorowania deklaracji podatkowych Ministerstwa Finansów.

Formularze na arkuszu kalkulacyjnym wykonują obliczenia automatycznie. Wyposażone są w listy wyboru urzędów, sprawdzenie poprawności danych oraz inne funkcje ułatwiające wprowadzanie danych. W jednym arkuszu znajduje się jedno zeznanie wraz z kompletem załączników.

Przy zamykaniu wypełnionego formularza otwiera się okno „Zapisz jako” z automatyczną propozycją nazwy zapisywanego pliku.

Za pomocą przycisku „Wyłącz tło” można przygotować formularz do druku z wyłączonym tłem dla oszczędności tuszu / tonera.

Dwustronne drukowanie formularzy ułatwia przycisk „Wydruk” uruchamiający programowy duplex dla drukarek wykonujących jednostronne wydruki, albo bezpośrednio otwiera okno z ustawieniami drukarki przystosowanej do wydruku dwustronnego.

Wszystkie arkusze są zabezpieczone przed przypadkowym skasowaniem, ale bez ustawionego hasła. W razie potrzeby można je odbezpieczyć.

Uwaga!

Po zakończeniu pracy z formularzami PIT zalecane jest przywrócenie wysokiego poziomu zabezpieczeń przed uruchomieniem plików z makrami pobranych z innych nieznanych źródeł.

Formularze zostały udostępnione przez serwis „Formularze podatkowe w Excelu” www.pit.republika.pl
Autorzy dołożyli wszelkich starań i wykonali arkusze zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą lecz nie ponoszą odpowiedzialności za ich stosowanie.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Projekt zmian podatkowych uderza w firmy

Fiskus zdaje się nie zauważać trudnej sytuacji mniejszych i średnich przedsiębiorstw na rynku. Projekt zmian podatkowych zakłada nowelizację ustaw o...

Zamknij