Wspólne rozliczanie nie dla związków partnerskich

Polska to kraj, gdzie związki partnerskie nie posiadają prawnych regulacji. Od 2004 r. rozpoczęły się próby wprowadzenia regulacji prawnych związków partnerskich, zapoczątkowane przez projekt senator Szyszkowskiej. Niestety pomysł przepadł bo ówczesny Marszałek Sejmu nie włączył go w porządek obrad. Od tamtej pory co jakiś czas powraca temat legalizacji i rejestracji związków partnerskich.

W tym roku zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PO zgłosiła swój autorski projekt ustawy o związkach partnerskich, która ma za zadanie uregulować wzajemne stosunki osobiste i majątkowe. Jakiego rodzaju są to regulacje i co przewiduje ustawa?

Wcześniejsze projekty lewicowe zakładały regulacje stosunków osobistych i majątkowych partnerów, których związki byłyby zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Podobne założenia odnajdziemy w projekcie PO.

Projekt PO

Oprócz tego jednego wspólnego elementu Platforma przedstawia całkiem inne założenia, w porównaniu do poprzednich projektów.Roblox Robux Hack 2017

Projekt zakłada m.in.:

  • brak przywilejów podatkowych, które są zarezerwowane dla małżonków,
  • wspólność majątkowa partnerów nie będzie równoznaczna ze wspólnością małżonków,
  • brak możliwości wspólnego złożenia PIT,
  • brak zwolnień z podatku od spadków i darowizn,

Takie założenia są tłumaczone trudną sytuacją finansów publicznych. Choć jak mówi, jeden z posłów- pomysłodawców A.Dunin:

Klub jest otwarty na takie zmiany, o ile nie zagrożą one budżetowi.”

Jak się okazuje, kluczowa będzie opinia MF. Specjaliści podatkowi twierdzą, że w przypadku gdy partnerzy ponosiliby odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe jednego z nich majątkiem wspólnym, a nie mieliby prawa do korzystania ze wspólnego opodatkowania, sprawia, że taki zapis jest niezgodny z Konstytucją. Konstytucyjna zasada mówi o tym, że demokratyczne państwo prawne kieruje się zasadą równości, również podatkowej. Co więcej w opinii ekspertów rząd obawia się fikcyjnych związków partnerskich, które miałyby na celu zaniżenie podatku dla osób, objętych 32 % stawką PIT. Zabezpieczenia przed takimi praktykami godzą jednak w konstytucyjne prawa obywateli.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Strój firmowy obniża podatek

Strój biznesowy, firmowy to pomysł nie tylko na budowanie marki i wizerunku firmy ale przede wszystkim na darmowe wykorzystanie powierzchni...

Zamknij