Wydatki na reklamę podlegają opodatkowaniu

Reklama dźwignią handlu. Wydatki, które zostały poniesione na reklamę to koszt uzyskania przychodu, zatem powinny być rozliczone w ramach PIT. Reklamy podobnie jak inne działania marketingowe to różne mechanizmy, dzięki którym firma ma odnieść sukces marketingowy. Związek między wydatkami poniesionymi na reklamę a przychodem uzyskanym z tego tytułu wydaje się być czymś trudnym. Jednak jak twierdzi fiskus są to koszty podatkowe, dotyczą całokształtu działalności gospodarczej.W takiej sytuacji mamy do czynienia z pośrednim związkiem między reklamą a przychodem uzyskanym z jej tytułu. To podlega osobnym regulacjom.

Pośredni związek między reklamą a kosztami podatkowymi

Celem reklamy jak sama nazwa wskazuje jest przekonanie potencjalnego klienta do danego produktu. Tak w ogólnym rozumieniu możemy pojmować pojęcie reklamy. Zakup produktu czy usług wiąże się z uzyskaniem przychodu. Dla każdego kto prowadzi firmę ważne jest umieszczenie poniesionych na reklamę wydatków w kosztach podatkowych firmy. Jak to zrobić?

Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym kosztami uzyskania przychodu nazywamy koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania ich źródła, z wyłączeniem tych kosztów, które zostały wymienione w art.23.

Koszty reklamy podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia. Jest to trudne by przypisać je do określonego przychodu czy konkretnych lat podatkowych, bowiem reklama może przynosić dochód przez kilka miesięcy i parę lat. Najtrudniej jest określić do którego przychodu należałoby ją zaliczyć.

Koszty uzyskania przychodów mogą być potrącone w momencie ich poniesienia. Jeśli kosztów nie możemy przypasować do jednego roku podatkowego pojawia się pytanie której części dotyczą? W takiej sytuacji stają się kosztami przychodów proporcjonalnymi do okresu długości jakiego dotyczą.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Sprzedaż spadku podlega opodatkowaniu.

Jeśli jesteś spadkobiercą, który otrzymał w spadku nieruchomość, którą planuje sprzedać w ciągu 5 lat od daty jej otrzymania, musisz...

Zamknij