Letnią rehabilitacje dziecka rodzice odliczą w PIT

Turnus rehabilitacyjny, odpłatny pobyt w sanatorium w celach leczniczych, wszystkie te wydatki możemy odliczyć w zeznaniu PIT. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT dochód można obniżyć o wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w danym roku przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Jakie warunki powinny spełniać dzieci i rodzice by skorzystać z odliczenia?

Jak twierdzą specjaliści: „Aby to zwolnienie mogło mieć zastosowanie, osoba niepełnosprawna powinna pozostawać na utrzymaniu podatnika”.

Jest to jeden z warunków jakie powinno spełniać dziecko, by rodzice mogli skorzystać z tego odliczenia, oprócz tego dziecko:

  • może być dzieckiem rodzonym, przysposobionym lub przyjętym na wychowanie,
  • powinno posiadać status osoby niepełnosprawnej
  • powinno posiadać orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności wydane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarzy orzeczników ZUS.

Co ważne, ustawa nie przewiduje górnej granicy do wysokości której można stosować ulgę.

W takim przypadku warto pamiętać o:

  • załączniku PIT/0 w rocznym zeznaniu
  • przechowywaniu wszelkich faktur, mówiących o tym, że dany wydatek został podniesiony.

Fiskus może zażądać od rodziców potwierdzenia wydatków.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zwrot nadpłaty podatku – termin goni fiskusa

Urząd skarbowy ma obowiązek zwrotu nadpłaconego podatku w terminie 3 miesięcy od końca kwietnia. Zatem koniec lipca i początek sierpnia...

Zamknij