Zwrot nadpłaty podatku – termin goni fiskusa

Urząd skarbowy ma obowiązek zwrotu nadpłaconego podatku w terminie 3 miesięcy od końca kwietnia. Zatem koniec lipca i początek sierpnia to czas gdy niemal wszyscy podatnicy powinni otrzymać zwroty podatku. Co się dzieje gdy nie otrzymamy zwrotu w terminie? Jakie są konsekwencje opóźnienia dla urzędu skarbowego?

Wbrew temu co powszechnie uważa się o Urzędzie Skarbowym, jest to organ, który podlega karom i grzywnom. Gdy opóźnienie nie wynika z winy podatnika a urzędu, jest on zobowiązany do zapłaty za zwłokę. Dolicza się wtedy odsetki do zwrotu podatku w wysokości jak od zaległości podatkowych w tym przypadku mamy do czynienia ze wskaźnikiem 14,5 % w skali roku.

Co wynika z przepisów?

Według ustawy o podatku dochodowym każda pracująca osoba ma obowiązek złożyć formularz podatkowy do 30 kwietnia. Od tego momentu organ skarbowy ma czas 3 miesięcy na zwrot nadpłaconego podatku.

Termin ten jest liczony od :

  • dnia złożenia PIT-a w urzędzie,
  • dnia nadania na poczcie – stempel pocztowy z datą (a tak naprawdę od daty wpłynięcia do urzędu)
  • dnia otrzymania urzędowego potwierdzenia odbioru – w przypadku e-deklaracji.

Gdy przekazujemy PIT 30 kwietnia musimy się liczyć z tym, że zwrot za niego zostanie nam przysłany do 30 lipca. Jeśli składaliśmy dodatkową korektę do naszego zeznania po 30 kwietnia będziemy musieli nieco dłużej poczekać na zwrot.

Zwrot nadpłaty

Zwrot nadpłaty podatku nie oznacza, że w dniu nadania otrzymamy ją do ręki. Dniem zwrotu nadpłaty jest dzień:

  • obciążenia rachunku bankowego przez organy podatkowe,
  • złożenia przekazu pocztowego,
  • wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Odsetki za zwlokę przysługują od dnia powstania nadpłaty, lub dnia skorygowania zeznania. Ich wysokość jest równa wysokości za zwłokę w złożeniu formularza w terminie i wynosi 14,5 % w skali roku.

Jeśli jesteśmy podatnikiem mającym zaległości wobec fiskusa musimy pamiętać, że nadpłata zwrotu podatku przeznaczona zostaje w pierwszej kolejności na uregulowanie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Co zrobić w sytuacji braku zaległości i braku nadpłaty?

Warto sprawdzić czy wynikiem opóźnienia w zwrocie nie są np. stare dane teleadresowe czy inne istotne informacje jak pomyłki w imieniu, nazwisku. Dopiero wtedy gdy mamy pewność, że wszystkie środki zostały wyczerpane a my nadal jesteśmy pozbawieni zwrotu możemy posądzać o to fiskusa.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wspólne rozliczenie PIT a dochód z giełdy

Dochody kapitałowe podlegają oddzielnemu rozliczeniu. Oprócz tego należy złożyć odpowiednią deklaracje podatkową w tym wypadku PIT 38. Uzyskanie dochodów wynikających...

Zamknij