Ulga abolicyjna a niekorzystne metody rozliczeń

Ulga abolicyjna została wprowadzona by zapobiec podwójnemu opodatkowaniu osób fizycznych. Miała pomóc a jednak dla wielu jest problemem. Jak prawidłowo zastosować ulgę abolicyjną i na jakie problemy interpretacyjne, związane z nią, możemy się natknąć?

Jakie są główne zasady dotyczące ulgi abolicyjnej?

Zgodnie z ogólną zasadą dochody osiągane za granicą rozliczane są w Polsce metodą wyłączenia z progresją, jeśli tak jest napisane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją polega na :

  • obliczeniu dochodu całkowitego – sumujemy dochody ze źródeł w Polsce i za granicą,
  • od dochodu całkowitego podatnik oblicza podatek według skali,
  • następnie obliczamy stopę procentową dzieląc skale podatkową przez dochód całkowity mnożąc przez 100
  • stopa procentowa podatku jest potrzebna do obliczenia dochodu uzyskanego ze źródeł położonych w Polsce i wyznacza wartość podatku dochodowego.

Jeśli umowa przewiduje metodę zaliczania proporcjonalnego (metoda kredytu podatkowego) mamy prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej (ustawa o PIT, art.27) Ulgę abolicyjną możemy zastosować do konkretnych przychodów takich jak:

  • stosunek służbowy,
  • działalność wykonywaną osobiście,
  • działalność gospodarczą,
  • dochód z praw majątkowych.

Oznacza to, że od podatku obliczonego na zasadzie metody zaliczenia odliczamy kwotę równą podatkowi obliczonemu zgodnie z metodą zaliczenia, stosując wyłączenie z progresją. Zawiłe, prawda?

Proste, nie znaczy legalne

Eksperci sugerują, że należałoby wprowadzić ułatwienie w postaci wskazania przypadków w których możemy zastosować metodę wyłączenia z progresją. Jak się okazuje, to co jest proste nie zawsze jest legalne. Ustawodawca bowiem stwierdził, że takie rozwiązanie mogłoby naruszać zasady zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wynika z tego, że proste rozwiązania mogą być jeszcze długo niedostępne dla podatników. Dochody osób fizycznych uzyskane za granicą są zwolnione z opodatkowania w Polsce a są potrzebne do obliczenia indywidualnej stawki podatku od polskich dochodów.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Akcje pracownicze podlegają rozliczeniu PIT

Coraz bardziej popularnym trendem wśród rozmaitych firm jest sprzedaż akcji pracownikom. Zwykle te działania dzieją się w ramach programu lojalnościowego....

Zamknij