Opodatkowanie pracy sezonowej

Praca sezonowa największą popularnością cieszy się oczywiście w okresie wakacji. To wtedy wiele osób, które uczą się lub też studiują, korzysta z możliwości „dorobienia”. Wtedy też często wiele osób wyjeżdża z naszego kraju za granicę, gdzie akurat w danym kraju są zbiory owoców, warzyw.

Wiedz, iż zarobki twojego dziecka wpływają w znacznym stopniu na ulgi prorodzinne. Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci pracowały na wakacjach, muszą zwrócić uwagę na limit dochodów, jaki osiągnąć może młodzież. Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulgi rodzinnej, a ich dzieci podjęły pracę sezonową muszą pamiętać o tym, aby dochody małoletnich nie przekroczyły kwoty 3 089zł w danym roku podatkowym.

Gdy dziecko osiągnie dochód mieszczący się w granicy 3 091zł (rozliczenie w roku podatkowym 2016), nie musi od niego odprowadzać podatku dochodowego. Jeżeli zostanie owa kwota przekroczona, należy opodatkować dochód według skali podatkowej. Zeznanie takowe należy złożyć do 30 kwietnia następnego roku, a ma ono być wypełnione na imię i nazwisko owego, małoletniego dziecka. Deklarację musi jednak podpisać rodzic.

Bez względu na to, czy pracujemy sezonowo, czy też dorywczo, wszelkiego rodzaju umowy zawarte, z których czerpiemy korzyści materialne, są opodatkowane i muszą dochody z nich zostać rozliczone w następnym roku podatkowym. Odbywa się to w zgodzie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Inaczej sprawa się ma w przypadku, gdy zbieramy owoce leśne, zioła dziko rosnące, grzyby oraz inne rośliny zielarskie. Wystarczy, że robimy to osobiście, bądź też przy pomocy członków najbliższej rodziny, wtedy to dochód otrzymany z tego tytułu jest zwolniony z opodatkowania.

Pracując poza miejscem zamieszkania wiedz, iż musisz odprowadzić podatek dochodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku, gdy mieszkasz na jej terenie na stałe. W tym przypadku należy również pamiętać o wykorzystaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To wiąże się z tym, iż, gdy pracujemy w państwie, z którym Polska ma podpisaną takową umowę, wystarczy, że podatek zapłacimy na jego terenie, a w Polsce jesteśmy z niego automatycznie zwolnieni. Inaczej sprawa wygląda, gdy występują różnice w wysokości stawki podatku. Wtedy należy zwrócić szczególna uwagę na to, co wskazuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Praca sezonowa wbrew pozorom nie przyciąga tylko dorosłych. To także możliwość zarobku dla dzieci, młodzieży, studentów, którzy w okresie wakacji pragną „dorobić” sobie do kieszonkowego. Osoba małoletnia, która korzysta z tak zwanej pracy sezonowej jest zwolniona z opodatkowania w przypadku, gdy jej dochód nie przekracza kwoty 3 091zł. Jeżeli dochód przekroczył daną kwotę, to małoletni musi wypełnić własne zeznanie roczne i złożyć je do 30 kwietnia następnego roku. W tym przypadku to rodzic lub też opiekun prawny musi podpisać takowy dokument. Ustawodawca określa, iż w przypadku osób małoletnich, ich dochody zarówno własne, jak i też przysposobione, dolicza się do dochodów rodziców. Wyjątek stanowią jedynie dochody z ich stypendiów, a także dochody z przymiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Wiele osób, w tym i młodzież, decyduje się na pracę sezonową w postaci zbiorów owoców. Jeżeli zajmujemy się takową pracą na podstawie dowolnej umowy, to nasze dochody muszą być opodatkowane. Wyjątek stanowią jedynie prace, przy których zbierane są rośliny zielarskie, zioła dziko rosnące, owoce leśne i grzyby. W przypadku, gdy praca ta jest wykonywana osobiście lub też pomaga w tym najbliższa roślina, wówczas dochód zwolniony zostaje z opodatkowania.

Pracując za granicą przy pracy sezonowej również jesteśmy zobowiązani do odprowadzania podatku w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to spowodowane tym, iż w Polsce obowiązkowi podatkowemu podlegają dochody z różnych źródeł, nawet i zagranicznych. To powoduje, iż należy zwrócić uwagę na to, czy nasz kraj posiada podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, w którym zamierzamy podjąć pracę. Jeżeli tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatek opłacić w innym kraju, wtedy w Polsce jesteśmy automatycznie z niego zwolnieni.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Mapa strony

Zamknij