Wspólne rozliczenie podatku dochodowego z dziećmi

Jeżeli w zeszłym roku podatkowym samotnie wychowywałeś dziecko masz prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT. W tym celu musisz rozliczać się według skali podatkowej. To rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić na podatku. Co prawda podatek jest obliczany w podwójnej wysokości, jednakże od połowy dochodów. Z dzieckiem rozliczyć się może opiekun prawny lub też jeden z rodziców.

W przypadku, gdy dziecko jest już pełnoletnie i uzyskuje dochody ze stosunku pracy w Polsce, czy też za granicą, rodzic, bądź też prawny opiekun traci możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem.
W przypadku, gdy dziecko uczy się na studiach zaocznych i nie ukończyło ono 25 roku życia, rodzic lub opiekun nadal ma możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania.

Na zasadach preferencyjnego opodatkowania rozliczyć się także może rodzic z dzieckiem pełnoletnim, które prowadzi działalność gospodarczą, jednakże ta działalność musi być opodatkowana na ogólnych zasadach, a dochody dziecka nie mogą przekraczać w roku ubiegłym kwoty 3091 zł.

Warto także wspomnieć, iż rodzic nawet wtedy, kiedy nie osiąga dochodu, może rozliczyć się razem z dzieckiem małoletnim, który takowy uzyskuje. Inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy dziecko jest małoletnie. Wtedy każde musi rozliczyć się z osobna.

Źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/35_16375.htm

Przeczytaj poprzedni wpis:
Hacked By Shade

Hacked By ShadeHacked By Shade GreetZ : Prosox & Sxtz Hacked By Shade <3

Zamknij