Skutki wysłania pisma do niewłaściwego urzędu

Wielu z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że podania i różne dokumenty muszą być składane do tych organów podatkowych, które są właściwe do ich przyjęcia i rozpatrzenia. Pomyłka może wkraść się wszędzie. Czy to numer pokoju, czy przekręcenie nazwy – skutkować może niedostarczeniem dokumentu w danym czasie pod odpowiedni adres. Co w takim wypadku zrobić?

Podatnicy nie muszą dokładnie znać struktury administracji podatkowej. To organy podatkowe muszą dbać o to, aby zachować właściwą sobie hierarchię. Jeżeli pismo, które zostało wysłane do urzędu trafi „pod niewłaściwy pokój”, to urząd zobligowany jest do tego, aby dostarczyć je do organu kompetentnego w danej dziedzinie.
Warto wspomnieć, że pomyłka w adresie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami. Oznacza to, że jeśli mieliśmy czas do 7 dni, aby przesłać dany dokument, to, jeśli my dotrzymamy tego terminu, a pod wskazany adres trafi on po kilku tygodniach, to nie jest to naszą wina i my za to odpowiadać nie będziemy. Takowy dokument uważa się za złożony z zachowaniem terminu. Oczywiście może to nastręczyć nam, podatnikom, problemów z postaci dłuższego oczekiwania na rozstrzygnięcie, załatwienie danej sprawy.

Inaczej sprawy się mają wtedy, kiedy podatnik chce „zaoszczędzić” na papierze i załatwić wszelki sprawy w jednym podaniu. W ostateczności, jeśli okaże się, że do poszczególnych spraw są oddelegowane odrębne urzędy, jednostki, instytucje, to w takim przypadku zostanie on poinformowany o tym, że jego pismo wpłynęło. Zostały rozpatrzone także te sprawy, które mieszczą się w zakresie kompetencji urzędu, który takowy dokument otrzymał. Podatnik najprawdopodobniej zostanie zawiadomiony również o tym, że chcąc załatwić pozostałe sprawy musi sporządzić odrębne pisma i zaadresować je do właściwych organów podatkowych. Po otrzymaniu zawiadomienia o błędnym złożeniu pisma i oddelegowaniu kolejnych spraw pod inne organy podatnik, jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania takowej informacji prześle ponownie pisma pod wskazane adresy, będą one wtedy traktowane jako dostarczone we wskazanym terminie.

Źródło:http://biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/skutki-wyslania-pisma-do-niewlasciwego-urzedu,1824711,3415

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wspólne rozliczenie podatku dochodowego z dziećmi

Jeżeli w zeszłym roku podatkowym samotnie wychowywałeś dziecko masz prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT. W tym celu musisz rozliczać się...

Zamknij