Watch Logan (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

Wielu z nas otrzymuje darowizny i spadki. Warto poznać w jaki sposób wpływają one na naszą sytuację podatkową. W niniejszym artykule postaramy się to przedstawić.

Skala podatkowa i kwoty wolne od podatku określone są w art.9 i 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. W obecnym czasie kwoty wolne od podatków prezentują się w następujący sposób:

  • Dla nabywców, którzy są zaliczeni do pierwszej grupy podatkowej – 9637 zł,
  • Dla drugiej grupy – 7276 zł,
  • Dla trzeciej grupy – 4902 zł.

W tym przypadku warto także nakreślić skalę podatkową, która prezentuje się w sposób następujący: kwota nadwyżki do 10278 zł od nabywców zaliczanych do pierwszej grupy podatkowej jest opodatkowana podatkiem 3%. W przypadku kwoty nadwyżki powyżej 10278 zł a nieprzekraczającej 20556 zł podatek wynosi 308,30 zł oraz 5% od nadwyżki ponad 10278 zł. W przypadku opodatkowania kwot powyżej 20556 zł uzyskanych od nabywców zaliczanych do pierwszej grupy podatkowej podatek wynosi 822,20 zł oraz 7% od nadwyżki ponad 20556 zł.
W przypadku nabywców zaliczonych do drugiej grupy podatkowej, skala podatkowa została nakreślona w sposób następujący: kwota nadwyżki do 10278 zł od nabywców zaliczanych do drugiej grupy podatkowej jest opodatkowana podatkiem 7%. W przypadku kwoty nadwyżki powyżej 10278 zł a nieprzekraczającej 20556 zł podatek wynosi 719,50 zł oraz 9% od nadwyżki ponad 10278 zł. W przypadku opodatkowania kwot powyżej 20556 zł uzyskanych od nabywców zaliczanych do drugiej grupy podatkowej podatek wynosi 1644,50 zł oraz 12% od nadwyżki ponad 20556 zł.

W przypadku nabywców zaliczonych do trzeciej grupy podatkowej, skala podatkowa została nakreślona w sposób następujący: kwota nadwyżki do 10278 zł od nabywców zaliczanych do trzeciej grupy podatkowej jest opodatkowana podatkiem 12%. W przypadku kwoty nadwyżki powyżej 10278 zł a nieprzekraczającej 20556 zł podatek wynosi 1233,40 zł oraz 16% od nadwyżki ponad 10278 zł. W przypadku opodatkowania kwot powyżej 20556 zł uzyskanych od nabywców zaliczanych do trzeciej grupy podatkowej podatek wynosi 2877,90 zł oraz 20% od nadwyżki ponad 20556 zł.

Jeżeli w toku przeprowadzania kontroli urzędnik skarbowy sprawdzi, iż od pewnej darowizny, czy też spadku nie został zapłacony podatek, to wówczas jest darowizna lub spadek zostaje oprocentowany podatkiem w wysokości 20%.

Warto w tym artykule także przypomnieć, kogo zaliczamy do poszczególnych grup podatkowych. Odbywa się to w następujący sposób:

  • Grupa pierwsza – małżonek zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teść;
  • Grupa druga – zstępny rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępny i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
  • Grupa trzecia – inni nabywcy;

Z konieczności opłacenia podatku zwolnieni zostają małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, w przypadku, gdy:

  • Zgłoszą nabycie własności do danych rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, jeśli odbywa się to w drodze dziedziczenia to w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym uprawomocni się orzeczenie sądu, który potwierdzi nabycie spadku;
  • Udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym;

Źródło: http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3864&Itemid=359

Clash Of Clans Cheat And Hack Tool

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak rozliczyć dochody z pracy sezonowej

Jak co roku wielu Polaków podejmuje się różnego rodzaju prac sezonowych. Odbywa się to zarówno w kraju, jak i za...

Zamknij