Reguły dotyczące przestępstw skarbowych w UE

Prawo podatkowe na terenie różnych krajów UE posiada odmienne działanie w kwestii nieprawidłowości podatkowych. Dlatego też Komisja Europejska chce ujednolicić reguły dotyczące minimalnych sankcji za przestępstwa podatkowe. Co to oznacza dla Polski? Czego możemy się spodziewać po unijnych dyrektywach?

Postanowienia dotyczące zmian w prawie podatkowym UE obejmują m.in.:

  • ustanowienie minimalnych sankcji za przestępstwa podatkowe,
  • ustalenie jednolitego transgranicznego numeru identyfikacji podatkowej,
  • powołanie karty podatnika UE,
  • zaostrzenie przepisów w sprawie rajów podatkowych.

Działania mają objąć etap krajowy, unijny i międzynarodowy. Dodatkowo Komisja Europejska chce nawiązać ściślejszą współpracę z państwami nienależącymi do Wspólnoty. Plan zmian ma zostać przedstawiony jeszcze przed końcem obecnego roku. Zmienia się podejście Komisji dotyczące jurysdykcji na tym obszarze prawa europejskiego. Dotychczas sprawy podatkowe należały do poszczególnych organów krajowych. Dopiero traktat lizboński z 2007 r. wprowadził zmiany dotyczące ustalania obowiązujących reguł prawa karnego na terenie UE.

Prawo karne skarbowe stało się zatem przedmiotem szczególnego zainteresowania Komisji Europejskiej. Ujednolicenie go ma pomóc w rozwiązywaniu spraw dotyczących przestępstw podatkowych. Dotychczas różne systemy prawne krajów UE zamiast pomagać, niestety utrudniały dochodzenie w podobnych przypadkach nieprawidłowości skarbowych. Wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego minimalnych sankcji, możliwość zmiany przepisów i ujednolicenia pewnych, daje szansę na skuteczniejszą walkę z międzynarodowymi przestępcami podatkowymi.

Komisja przewiduje zmianę prawa karnego materialnego w 10 kategoriach. Katalog ten może zostać odpowiednio rozszerzony np. w zakresie przepisów dotyczących podatku VAT czy innych. To oznacza sprawniejszy system prawa podatkowego na ternie całej Unii i szybsze rozwiązywanie spraw.

Clash Of Clans Cheat And Hack Tool

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowości w sprawie ulgi prorodzinnej

Okazuje się, że ulga prorodzinna, tak popularna w rocznych zeznaniach podatkowych może być uwzględniana nie tylko wtedy. Ministerstwo Finansów podało...

Zamknij