Czytelny podpis ważny dla fiskusa

Organy podatkowe zaczęły zwracać uwagę na charakter pisma. Wymagają czytelnych danych, poddają w wątpliwość podpisy odręczne podatnika. Urzędnicy skarbowi uważają, że pieczątka imienna osoby składającej podpis pod dokumentami to tylko uzupełnienie prawidłowo podpisanego pisma. Jakie konsekwencje podatkowe grożą wszystkim, którzy podpisują się niestarannie? O czym powinniśmy pamiętać podpisując dokumenty?

Nieczytelny charakter wydaje się być problemem dotyczącym szkoły podstawowej, nie zaś urzędu skarbowego. Sytuacja komplikuje się gdy przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą olejem opałowym otrzymują polecenie zapłaty milionów złotych w ramach podatku akcyzowego. Wezwanie do zapłaty nie wynika z nieprawidłowości a z braku czytelnego podpisu nabywców lub księgowej, która oprócz tego asygnuje swój podpis pieczątką. Sprawa wydaje się być absurdalna, jednak jak twierdzą celnicy podpis odręczny to błąd formalny w zestawieniach oświadczeń.

Dlaczego?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi stawki na akcyzę np. oleju napędowego warunkiem uprawniającym do zastosowania obniżonej stawki jest posiadanie oświadczenia od nabywcy produktu , w tym wypadku oleju napędowego.

Co powinno zawierać takie oświadczenie?

  • W przypadku przedsiębiorców- czytelny podpis składającego oświadczeniem,
  • w przypadku osób fizycznych – datę i miejsce sporządzenia oświadczenia i czytelny podpis.

Nasuwa się pytanie, czym jest dla fiskusa czytelny podpis? Trudno bowiem zrozumieć fakt, iż imienny podpis i pieczątka to niewystarczająco czytelny zapis.

Według urzędu skarbowego czytelny podpis to:

  • znak graficzny określonej osoby,
  • wskazuje osobę czyli zawiera dane o niej – imię i nazwisko,
  • pieczęć imienna może pełnić funkcję uzupełniającą,
  • najważniejsze jest wyraźnie napisane nazwisko,
  • pamiętajmy także o dacie.

Elementy przedstawione wyżej, wydają się być oczywiste i powszechnie znane. Niestety fiskus nie zawsze stosuje się do zasad i wymagań, które sam określa. Często spotykamy się z paradoksem dotyczącym urzędniczych podpisów. Zwykle cechują się niedbalstwem i brakiem czytelności. Często pieczątka jest niewyraźna, zatem trudno odgadnąć tożsamość danej osoby.

Organy podatkowe powołują się na definicję podpisu wynikającą z przepisów postępowania cywilnego, które nie ma tak naprawdę zastosowania w postępowaniu podatkowym.

Jak mówi rzeczniczka MF, W. Drożdż :

Decyzja niezawierająca podpisu jest nieważna. Takiego braku w decyzji nie można uzupełnić po doręczeniu jej stronie”

Według MF w przepisach nie zostały określone dokładnie elementy pism kierowanych w różnych sprawach. Należy pamiętać o konieczności identyfikacji pisma z prowadzoną sprawą. MF podkreśla, że urzędnicy uczestniczący w danym postępowaniu podatkowym powinni stosować się do przepisów, które sami narzucają podatnikom.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Brak ulg dla firm z SSE

Jak pokazują dane w 2011 r. tylko 625 podatników PIT i CIT skorzystało ze zwolnienia dochodu w specjalnej strefie ekonomicznej...

Zamknij