Jak rozliczyć dojazdy do pracy?

Dowóz pracowników do pracy nie powinien być przedmiotem opodatkowania. Ministerstwo Gospodarki jest zdania, że nie należy rozliczać pracodawców z sfinansowania dojazdów pracowników. W opozycji do tej opinii stoją natomiast Izby Skarbowe. Dla kogo jest to korzystne rozwiązanie? Czy prawodawcy powinni zapewniać pracownikom dojazd do pracy?

W przypadku gdy pracodawca funduje nam bezpłatny przejazd do miejsca pracy powinien doliczyć wartość tego dojazdu do przychodu pracownika i obliczyć na tej podstawie PIT „– to opinia Urzędu Skarbowego.

Jednak Naczelny Sąd Administracyjny sprzeciwia się takiej interpretacji prawa przed fiskusa. Bezpłatny dojazd do zakładu pracy to opcja, z którą często możemy się spotkać w przypadku dużych zagranicznych koncernów, które rozlokowują swoje fabryki w miejscowościach i na ternach mało zaludnionych. Tam komunikacja jest utrudniona. Pomysł doliczania kosztów dowozu do przychodu pracownika, a co za tym idzie obciążanie go dodatkowym podatkiem jest nietrafiony. Stąd pomysł Ministerstwa Gospodarki by wprowadzić nowelizację w ustawie o PIT i zwolnić pracodawców z podatku.

Problem z fiskusem

Wprowadzenie tego typu ulgi może spowodować rozwój firmy i wzrost zatrudnienia. Pracodawca nie będzie obciążony obowiązkiem odprowadzania dodatkowego podatku a to oznacza większe pole manewru. Jak twierdzą specjaliści może się to przyczynić do promocji zatrudnienia szczególnie na terenach gdzie bezrobocie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Fiskus zdaje się nie zauważać tego argumentu. W praktyce jednak określenie dodatkowego przychodu w związku z dowozem do pracy może być trudnym zadaniem. W przypadku gdy pracodawca płaci ryczałtowo za usługę dowozu, nie prowadzi ewidencji, nie ma fizycznej możliwości określenia wysokości przychodu poszczególnego pracownika. Fiskus radzi by w takiej sytuacji określić przychód szacunkowo, co jest niesprawiedliwą opcją.

Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji obciążeń administracyjnych został przekazany do konsultacji społecznych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kasy fiskalne w handlu internetowym?

Jeszcze niedawno mogliśmy usłyszeć o wprowadzeniu powszechnego obowiązku posiadania kas fiskalnych. Uregulowanie tego przepisu to zadanie jakie czeka Ministerstwo Finansów....

Zamknij