Praktyki studenckie zwolnione z PIT!

Zawodowe praktyki studenckie i świadczenia związane z nimi mogą być zwolnione z obowiązku podatkowego. Kwota, która będzie zwolniona z podatku nie może przekroczyć 2280 zł. Jeśli kwota przekracza 2280 zł nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu. Jeśli mamy okazję odbyć płatne praktyki w firmie, musimy pamiętać o tym, że zostaną one zmniejszone o podatek dochodowy.

Uczelnie kierując swoich studentów na praktyki zawodowe niejednokrotnie mają możliwość zapewniania specjalnych świadczeń, takich jak zakwaterowanie poza miejscem mieszkania, przejazdy w miejscu praktyk czy żywienie. Nie są to kwoty ogromne, nie powodują zatem obowiązku podatkowego. Świadczenia te zostały objęte zwolnieniem przedmiotowym do wysokości 2280zł.

Sytuacja dofinansowania studenta przez uczelnie czyli tzw. przysporzenia majątkowego zdarza się jednak rzadko. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 89 o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni do wysokości 2280zł. Świadczenia te są skierowane na konkretny cel – praktyki zawodowe.

Co z nadwyżką?

Jeśli student odbywa praktyki zawodowe i otrzymuje wynagrodzenie a z wyliczeń otrzymuje kwotę większą niż 2280zł, musi poddać tę kwotę opodatkowaniu. Po odbytych praktykach powinien otrzymać od firmy formularz podatkowy PIT-11 i wykazać swoje przychody z tytułu pracy w zeznaniu podatkowym.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Coraz chętniej korzystamy z ulg podatkowych

Z danych dotyczących tegorocznych rozliczeń podatkowych wynika, że prawie 25 milionów podatników rozliczyło się z fiskusem za pomocą PIT-ów na...

Zamknij