Wzrost kary grzywny w postępowaniu skarbowym

W 2013 r. wzrosły grzywny za wykroczenia i przestępstwa wymierzane przez Skarbówkę dla nieuczciwych płatników. Jest to efekt podniesienia poziomu płacy minimalnej.

Co to oznacza dla płatnika? Jakie zmiany przyniesie rok 2016 r.?

Płaca minimalna a kary

Rok 2013 r. to rok podwyżki minimalnej płacy z 1500zł do 1600zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności karnej skarbowej. Jak się okazuje wskaźnik minimalnego wynagrodzenia jest używany do wyliczania kar grzywny. Jest używany zarówno do spraw dotyczących wykroczeń, gdzie grzywna ma wymiar kwotowy, stanowiąc określoną część wynagrodzenia a także innych przestępstw, gdzie wskaźnik służy do wyliczenia do wysokości stawki dziennej grzywny.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza podwyżkę grzywny w największym wymiarze o 2000zł czyli płatnik będzie zmuszony zapłacić 32000 zł. Zwiększy się także kwota maksymalna mandatu z 3000zł do 3200zł. Taki wymiar mandatu może zostać nałożony na płatnika przez pracowników urzędów skarbowych, inspektorów kontroli skarbowej czy celników.

Kara za przestępstwo podatkowe może osiągnąć wymiar od 533,3 zł do 15 359 040zł.

Pozytywne aspekty wprowadzenia wyższej minimalnej płacy to zwiększenie tzw. ustawowego progu między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym .

Movie All Is Lost (2013)

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wzrost należności podatkowych z PIT

Należności podatkowe z PIT, które Ministerstwo Finansów jest zobowiązane wypłacić podatnikom wzrosły o ok. 4,5 miliarda złotych, jak podał resort....

Zamknij