W 2013 r. zdrożeją papierosy- 85 % ich ceny to podatek

Zła informacja dla wszystkich palaczy – od 1 stycznia 2013 nastąpią podwyżki podatku akcyzowego na papierosy i inne wyroby tytoniowe. Oznacza to, że po podwyżce w cenie papierosów aż 85 % ich ceny będzie stanowić akcyza i VAT.  Czym jest spowodowana ta podwyżka i co to dla nas oznacza?

Podwyżka podatku akcyzowego to jeden z postulatów projektu ustawy okołobudżetowej, która ma na celu dostosowanie stawek VAT do obowiązującego w UE pułapu. Od stycznia 2014 r. minimalny całkowity podatek akcyzowy na papierosy ma wynieść co najmniej 60 % średniej ważonej ceny detalicznej. Oznacza to, że nie może być niższy niż 90 euro za 1000 sztuk papierosów, wszystko zgodne z dyrektywą Rady 2011/64/UE z 21.06.2011r. Dyrektywa dotyczy struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Akcyza zatem będzie stopniowo rosnąć, począwszy od obecnego roku, gdzie wartość podwyżki wynosiła 4 %. Polska jest w okresie przejściowym, w czasie którego do 2017 r. ma podnieść stawki do norm unijnych.

Czym jest stawka akcyzy i jak się ją oblicza?

Stawka akcyzy w przypadku papierosów ma charakter mieszany. Ustala się ją przyjmując określony procent od maksymalnej ceny detalicznej a jednocześnie podatek jest naliczany od każdego 1000 sztuk papierosów. Regulacje zakładają wzrost stawki naliczanej od każdego 1000 papierosów przy jednoczesnym obniżeniu stawki procentowej. Ma to zapewnić wyższą stabilność wpływów z akcyzy za papierosy do budżetu.

Korzyści dla konsumentów

Fiskus podwyższając stawkę kwotą, dotyczącą ilości sztuk i zmniejszając stawkę procentową dotyczącą ceny, zmniejsza oddziaływanie producentów, nabywców, importerów, na wysokość opodatkowania akcyzą poprzez obniżanie poziomu cen detalicznych. Dodatkowo liczy na to, że producenci wyrobów tytoniowych zaczną konkurować między sobą oferując coraz wyższą jakość produktów.

5%=60 groszy

Jak te podwyżki odczują osoby palące? Wzrost akcyzy spowoduje wzrost cen paczek papierosów. Oznacza to, że średnio papierosy podrożeją o 60 groszy na paczce. Podwyżka akcyzy podwyższa też jej udział w średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży do poziomu 66 % a dodając do tego VAT wartość podatków w cenie paczki będzie wynosić 85 %.

Polska plasuje się zatem w pierwszej czwórce państw, gdzie jest najwyższe obciążenie podatkami papierosów.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wydatki na wyżywienie to nie koszt w PIT

Studiujący przedsiębiorca to coraz popularniejsze stwierdzenie. Możemy zaobserwować coraz modniejszy trend, gdy właściciel firmy zaczyna studiować pokrewny kierunek do wykonywalnej...

Zamknij