Wydatki na wyżywienie to nie koszt w PIT

Studiujący przedsiębiorca to coraz popularniejsze stwierdzenie. Możemy zaobserwować coraz modniejszy trend, gdy właściciel firmy zaczyna studiować pokrewny kierunek do wykonywalnej działalności. Dokształcanie nie jest złą rzeczą, jednak gdy przedsiębiorca zaczyna wliczać wydatki poniesione na studia w tym na żywienie jako wydatki związane z prowadzeniem działalności nazywając je dietą, popełnia błąd.

Czym jest dieta służbowa?

Diety są wypłacane w sytuacji gdy pracownik wybiera się w podróż służbową. Dochód będący taką dietą jest zwolniony z opodatkowania do pewnej wysokości i po spełnieniu określonych warunków.

Wysokość diety służbowej jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pojawia się pytanie czy koszty wyżywienia podczas wyjazdu na studia możemy zaliczyć w poczet diety służbowej?

Ustawa o PIT mówi o tym, że istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność (Dz. U. Z 2012 r., poz. 361).

Jak twierdzą specjaliści:

Aby pojawiła się dieta, konieczna jest podróż służbowa, a tego warunku nie spełnia wyjazd na uczelnię, nawet jeśli kierunek studiów jest zbieżny z profilem prowadzonej działalności gospodarczej.”

Wyżywienie przedsiębiorcy, który studiuje poza miejscem pracy, wyjeżdża do uczelni stanowią, według specjalistów, jego koszt osobisty. A to jak wiadomo nie podlega rozliczeniu.

Podróż służbowa według organów podatkowych to podróż, która:

  • ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • wyjazd łączy się z realizacją zadań biznesowych,
  • miejsce pobytu pracownika jest inne niż siedziba firmy.

Według tej interpretacji skarbowej, żaden przedsiębiorca nie może odliczyć w ramach diety służbowej kosztów, jakie poniósł studiując. W takich wypadkach wydatki te nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu.

Watch Shark Exorcist (2016) Full Movie Online Streaming Online and Download

Przeczytaj poprzedni wpis:
Niezgodne z prawem UE ulgi podatkowe dla szkół

Ulgi podatkowe, z których korzystają szkoły uprawniające je do 0 stawki VAT przy dostawie sprzętu komputerowego są niezgodne z unijnym...

Zamknij