1% podatku

Oddając 1% podatku Fundacji ADRA Polska (KRS 0000 342 704), masz gwarancję, że przekazane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację pomocy dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Fundacja ADRA Polska stara się wspierać działania pomoce w kraju oraz za jej granicami. Udziela pomocy biednym rodzinom a szczególnie dzieciom w sercu Afryki – Rwandzie. Stara się również nieść pomoc najbiedniejszym dzieciom w Polsce.

Dla przekazania 1 procenta podatku wystarczy skorzystać z darmowego programu PIT 2016 lub wpisać w odpowiednich rubrykach w zeznaniu podatkowym PIT 28, PIT 36, PIT 36l, PIT 37, PIT 38 lub PIT 39:

  • nr KRS: 0000 342 704
  • wyliczoną kwotę 1 procenta podatku Urząd Skarbowy sam prześle do wskazanej organizacji.

Poniżej znajdują się sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności OPP Fundacji ADRA Polska przekazane Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z wymaganiami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873)

Więcej o działalności Fundacji ADRA Polska można dowiedzieć się ze strony www.adra.pl.

Fundacja ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Konto: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Przeczytaj poprzedni wpis:
Formularze podatkowe PIT

Wszystkie formularze dostępne są w naszym darmowym programie PIT 2016.

Zamknij